Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
311,20
311,20
311,20
311,20
311,90
-
-
-
309,90 *
311,60
-
-
-
310,00 *
313,00
-
-
-
313,40 *
316,00
-
-
-
-
316,00
-
-
-
-
315,40
-
-
-
-
314,80
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts