Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
287,00 *
287,00
287,60
287,70
287,60
287,70
286,80
-
-
-
286,20 *
284,80
-
-
-
292,90 *
292,00
-
-
-
293,60 *
291,90
-
-
-
308,00 *
299,90
-
-
-
308,00 *
299,90
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts