Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
326,10 *
327,30
-
-
-
323,10 *
322,70
-
-
-
323,00 *
324,00
-
-
-
322,90 *
327,00
-
-
-
346,10 *
327,00
-
-
-
327,00 *
327,00
-
-
-
-
326,40
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
Nguồn: Vinanet