Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
311,20
317,20
311,20
316,20
311,90
309,40
314,90
309,40
313,50
311,60
316,90
316,90
316,90
316,90
313,00
-
-
-
313,40
316,00
-
-
-
-
316,00
-
-
-
-
315,40
-
-
-
-
314,80
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts