Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
286,80
288,50
282,70
282,70
287,00
287,60
287,70
280,60
281,20
286,80
285,40
285,50
281,00
281,00
284,80
290,00
290,00
288,70
288,70
292,00
290,00
290,00
290,00
290,00
291,90
-
-
-
308,00
299,90
-
-
-
308,00
299,90
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts