Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
271,50 *
-
268,40
271,50
267,90
268,00
268,40
263,30
263,30
263,30
263,30
263,70
-
-
-
267,10 *
268,40
-
-
-
271,30 *
270,40
-
-
-
285,00 *
282,10
-
-
-
287,00 *
285,00
-
-
-
288,20 *
288,00
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts