Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
318,40
319,40
318,00
319,40
320,80
316,00
316,90
316,00
316,90
316,60
-
-
-
316,90 *
321,00
-
-
-
313,40 *
321,00
-
-
-
-
321,00
-
-
-
-
320,40
-
-
-
-
319,80
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts