Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
283,10
288,50
282,50
286,20
283,00
281,90
286,60
280,80
284,30
281,80
281,00
284,10
280,10
283,10
280,60
-
-
-
288,70 *
288,70
-
-
-
290,00 *
287,00
-
-
-
308,00 *
295,00
-
-
-
308,00 *
295,00
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts