Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
285,00 *
285,20
283,70
286,00
283,70
286,00
285,00
-
-
-
282,00 *
283,00
-
-
-
289,00 *
289,00
-
-
-
290,00 *
286,80
-
-
-
308,00 *
294,80
-
-
-
308,00 *
294,80
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts