Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
325,60
325,80
323,40
324,10
324,90
321,00
322,60
318,80
319,70
320,20
322,00
322,00
319,80
319,80
321,40
-
-
-
323,70
326,50
-
-
-
346,10
326,50
-
-
-
327,00
326,50
-
-
-
-
325,90
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
Nguồn: Vinanet