Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
281,50 *
281,70
281,10
281,70
279,60
281,40
281,60
278,20
278,20
278,20
278,20
280,00
285,10
285,10
285,10
285,10
288,20
-
-
-
290,00 *
286,00
-
-
-
308,00 *
294,00
-
-
-
308,00 *
294,00
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts