Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
310,50
310,50
310,50
310,50
310,90
308,10
309,30
308,10
309,30
308,10
-
-
-
312,00 *
309,00
-
-
-
313,40 *
311,00
-
-
-
-
311,00
-
-
-
-
310,40
-
-
-
-
309,80
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts