Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
321,70
321,70
321,70
321,70
320,20
317,00
319,60
316,60
319,60
315,20
318,90
319,40
318,90
319,40
316,00
-
-
-
315,90 *
320,60
-
-
-
346,10 *
319,70
-
-
-
327,00 *
319,70
-
-
-
-
319,10
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts.com