Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
315,90 *
315,90
317,50
317,50
316,00
316,00
315,00
-
-
-
317,00 *
315,80
-
-
-
315,90 *
320,40
-
-
-
346,10 *
319,50
-
-
-
327,00 *
319,50
-
-
-
-
318,90
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts