Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
310,50 *
310,90
-
-
-
314,00 *
314,50
-
-
-
315,10 *
315,10
-
-
-
315,90 *
320,90
-
-
-
346,10 *
320,00
-
-
-
327,00 *
320,00
-
-
-
-
319,40
-
-
-
-
318,80
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts