Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
271,50 *
-
269,00
269,00
269,00
269,00
269,50
-
-
-
269,50 *
269,80
-
-
-
276,60 *
277,70
-
-
-
280,00 *
280,00
-
-
-
290,00 *
290,00
-
-
-
292,00 *
292,00
-
-
-
-
294,00
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts