Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
271,50 *
-
280,20
283,10
280,20
280,50
273,10
280,90
281,90
279,50
279,50
272,00
-
-
-
279,30 *
280,50
-
-
-
287,90 *
278,00
-
-
-
295,00 *
285,10
-
-
-
292,00 *
287,10
-
-
-
-
289,10
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts