Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
271,50 *
-
279,00
280,00
277,60
280,00
278,70
275,20
275,20
275,20
275,20
277,30
283,50
283,50
283,50
283,50
285,50
282,10
282,10
281,70
281,70
285,00
-
-
-
295,00 *
290,20
-
-
-
292,00 *
290,00
-
-
-
-
292,00
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts