Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
303,60
305,60
303,50
304,00
302,90
304,50
305,70
304,50
305,70
303,80
-
-
-
308,60 *
308,30
-
-
-
313,40 *
308,30
-
-
-
-
308,30
-
-
-
-
307,70
-
-
-
-
307,10
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts