Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
300,20
301,30
300,10
302,00
301,30
295,90
297,00
295,90
297,30
296,40
-
-
-
299,40 *
298,10
-
-
-
302,60 *
301,00
-
-
-
-
302,00
-
-
-
-
307,00
-
-
-
-
307,00
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
Nguồn: Vinanet