Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
249,10 *
248,40
-
-
-
245,00 *
244,90
-
-
-
245,80 *
246,50
-
-
-
251,50 *
251,50
-
-
-
270,00 *
265,30
-
-
-
280,00 *
270,60
-
-
-
288,00 *
278,60
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts