Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
310,80
310,80
310,80
310,80
305,80
-
-
-
311,40 *
306,80
-
-
-
313,90 *
311,00
-
-
-
313,40 *
311,00
-
-
-
-
311,00
-
-
-
-
310,40
-
-
-
-
309,80
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts