Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
302,30
304,30
302,10
304,00
303,20
299,90
299,90
299,90
299,90
297,80
-
-
-
299,00 *
299,00
-
-
-
300,00 *
301,00
-
-
-
300,00 *
302,00
-
-
-
-
309,00
-
-
-
-
309,00
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts