Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
271,50 *
-
275,30
277,90
275,30
277,90
275,80
276,90
276,90
276,90
276,90
275,00
-
-
-
282,30 *
282,30
-
-
-
289,40 *
284,00
-
-
-
295,00 *
289,30
-
-
-
292,00 *
289,10
-
-
-
-
291,10
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts