Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
293,50
293,50
292,00
292,50
295,20
288,50
289,40
288,00
288,00
290,20
289,50
289,50
289,50
289,50
291,00
295,00
295,00
295,00
295,00
295,00
295,10
295,10
295,10
295,10
295,50
-
-
-
308,00 *
308,00
-
-
-
-
308,00

* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,

Nguồn: Vinanet/Tradingcharts