Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
271,50 *
-
286,10
290,00
286,00
289,60
285,80
285,50
288,50
285,50
288,20
285,00
292,40
294,40
292,40
293,50
291,90
293,30
293,40
293,30
293,40
293,50
-
-
-
295,00 *
297,80
-
-
-
292,00 *
297,60
-
-
-
-
299,60
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts