Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
253,30
256,90
252,60
256,60
252,70
250,90
258,80
250,20
254,60
248,80
253,50
253,50
253,50
257,00
250,70
-
-
-
254,00
254,40
-
-
-
264,00
264,00
-
-
-
268,00
273,80
-
-
-
288,00
281,80
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts