Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
310,80
312,50
305,00
312,30
305,80
310,20
313,70
306,80
313,00
306,80
312,00
316,50
312,00
316,50
311,00
-
-
-
313,40
311,00
-
-
-
-
311,00
-
-
-
-
310,40
-
-
-
-
309,80
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts