Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
271,50 *
-
287,50
289,90
287,50
289,90
287,60
285,60
288,70
285,60
286,70
285,60
293,40
293,40
293,00
293,00
292,10
-
-
-
290,70 *
291,00
-
-
-
295,00 *
297,50
-
-
-
292,00 *
297,30
-
-
-
-
299,30
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts