Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
315,60
315,90
315,60
315,90
316,30
-
-
-
315,90 *
316,70
-
-
-
318,50 *
320,00
-
-
-
313,40 *
320,00
-
-
-
-
321,00
-
-
-
-
320,40
-
-
-
-
319,80
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts