Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
295,00
297,90
295,00
297,90
295,50
290,30
292,40
290,30
290,70
290,00
292,30
292,30
292,30
292,30
290,90
-
-
-
296,40 *
294,50
-
-
-
295,10 *
293,90
-
-
-
308,00 *
306,40
-
-
-
308,00 *
306,40
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts