Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
317,50
318,40
317,00
318,40
315,50
317,50
318,00
317,00
318,00
314,00
-
-
-
318,00 *
318,00
-
-
-
313,40 *
318,00
-
-
-
-
318,00
-
-
-
-
317,40
-
-
-
-
316,80
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts