Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
271,50 *
-
287,70
287,80
280,10
282,40
286,00
286,30
286,30
279,10
281,00
284,00
292,90
292,90
292,90
292,90
291,20
-
-
-
290,70
290,00
-
-
-
295,00
296,50
-
-
-
292,00
296,30
-
-
-
-
298,30
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts