Mặt hàng
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Nhân hạt điều đã qua chế biến WW240
kg
$8.16
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Hạt điều nhân loại WW320
kg
$7.16
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW320
kg
$7.05
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW320 (HạT ĐIềU THÔ Đã BóC Vỏ)
kg
$6.77
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại W240
kg
$8.40
Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)
DAF
Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại WW320
kg
$7.55
Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)
DAF
Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại SW
kg
$7.00
Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)
DAF
Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại WW450
kg
$7.00
Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)
DAF
Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại DW
kg
$6.33
Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)
DAF
Hạt điều nhân loại WW320 (HạT ĐIềU THÔ Đã BóC Vỏ)
kg
$7.03
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Hạt điều nhân loại WW320
kg
$7.50
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW450
kg
$7.24
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều W320 chiên muối 2x25LBS/TH
kg
$7.89
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB
Hạt điều nhân loại WW320
kg
$7.21
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nhân hạt điều loại WW320
kg
$7.34
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB
Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : WW320 (1 TIN = 10 KGS, 2 TIN IN 1 CARTON)
kg
$7.17
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW240
kg
$8.05
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : W320 (1 CTN = 22.68 KGS)
kg
$7.01
ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)
FOB