Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Hạt điều nhân loại WW240

kg

8,05

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Nhân hạt điều WW320 đóng gói: 01 X 50 LBS/Carton. (22.68kgs/Carton)

kg

7,72

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Hạt điều nhân loại WS

kg

6,06

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Nhân hạt điều WW240

kg

8,16

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Hạt điều nhân loại WW320 ( Hạt điều thô đã bóc vỏ chưa rang)

kg

7,16

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Hạt điều nhân WW240 ( Hạt điều thô đã bóc vỏ chưa rang )

kg

8,55

Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)        

DAF

Nhân hạt điều W320 VN

kg

8,35

Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)        

DAF

Nhân hạt điều W450

kg

7,60

Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)        

DAF

Nhân hạt điều DW

kg

7,20

Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)        

DAF

Nhân hạt điều WS

kg

6,60

Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)        

DAF

Nhân hạt điều loại WW320

kg

7,52

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : W320 ( 1CTN = 22.68 KGS)

kg

7,30

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : W450 ( 1CTN = 22.68 KGS)

kg

6,94

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Hạt điều nhân loại WW450

kg

7,47

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Hạt điều nhân loại W240

kg

8,00

ICD TRANSIMEX SG                  

FOB

Nhân hạt điều loại WW320

kg

7,54

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Nhân hạt điều WW320

kg

7,72

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : WW320 (1 CTN = 22.68 KGS)

kg

7,45

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Nhân hạt điều W320

kg

7,23

Cảng ICD Phước Long 3              

FOB

Nhân điều W320

kg

7,85

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Hạt điều nhân W240, đóng gói đồng nhất 22,68kg/CTN

kg

8,05

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Hạt điều nhân W450, đóng gói đồng nhất 22,68kg/CTN

kg

7,19

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Hạt điều nhân loại WW320 ( Hạt điều thô đã bóc vỏ chưa rang)

kg

7,94

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Hạt điều nhân loại W450

kg

6,83

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Nhân hạt điều sơ chế WW240, hàng mới 100% (đóng đồng nhất 600 kg/thùng)

tấn

8,521,00

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Hạt điều nhân loại WW320

kg

7,69

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Nguồn: Vinanet