Mặt hàng

ĐVT

Giá

Cửa khẩu

Mã giao hàng

Hạt điều W320 nhân 2góix11.34kg

kg

7,61

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân loại WW450

kg

6,66

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Hạt điều nhân loại WW320

kg

6,77

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân loại WW320

pound

3,25

ICD Phước Long Thủ Đức

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : WW210

kg

9,20

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : WW240

kg

8,20

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại WW320 (1Ctn=22.50kg)

kg

7,20

ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)

FOB

Hạt điều nhân loại WW320

kg

7,19

ICD Sotrans-Phước Long 2 (Cảng SG KV IV)

FOB

Hạt điều nhân loại W240

kg

7,94

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : W320 (1 CTN = 22.68 KGS)

kg

6,79

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Nguồn: Vinanet