MẶT HÀNG

ĐVT

ĐƠN GIÁ

CỬA KHẨU

Đ/K GIAO

Hạt điều nhân loại WW320

kg

7,01

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân loại WW450

kg

6,06

ICD Phước Long Thủ Đức

FOB

Nhân hạt điều sơ chế loại WW320

pound

3,46

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại W240

kg

8,10

Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)

DAF

Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại W320

kg

7,35

Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)

DAF

Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại W450

kg

6,80

Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)

DAF

Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại DW

kg

6,00

Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)

DAF

HạT ĐIềU NHÂN LOạI WW320 (HạT ĐIềU THÔ Đã BóC Vỏ)

kg

7,21

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân SW360

kg

5,89

ICD Phước Long Thủ Đức

FOB

Nhân điều đã qua sơ chế WW240

pound

3,45

ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)

FOB

Nhân điều đã qua sơ chế WW320

pound

3,04

ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)

FOB

Hạt điều nhân WW240

tấn

7,716,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân W320 (đóng gói : 20 kg/thùng)

tấn

7,055,00

ICD Phước Long Thủ Đức

FOB

Hạt điều nhân loại WW320

kg

7,50

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân loại WW210

kg

9,59

ICD Sotrans-Phước Long 2 (Cảng SG KV IV)

FOB

Hạt điều nhân loại WW240

kg

8,07

ICD Sotrans-Phước Long 2 (Cảng SG KV IV)

FOB

Hạt điều nhân loại WW320

kg

7,14

ICD Sotrans-Phước Long 2 (Cảng SG KV IV)

FOB

Hạt điều nhân loại WW450

kg

6,70

ICD Sotrans-Phước Long 2 (Cảng SG KV IV)

FOB

Hạt điều nhân loại DW360

kg

6,22

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

NHÂN HạT ĐIềU LOạI WW240

kg

7,61

ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)

FOB

NHÂN HạT ĐIềU LOạI WW320

kg

6,88

ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)

FOB

Hạt điều nhân loại WW320

kg

7,28

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân loại WW240 (22.68KG/CTN)   Hàng đóng đồng nhất

pound

3,53

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân đã qua sơ chế loại WW320 ( 50 LBS/CTN) (22.68 KGS/CTN)

pound

3,25

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân loại WW320

kg

6,92

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân loại WW240

kg

7,72

ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)

FOB

Nhân điều đã qua sơ chế - W320

pound

3,05

ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)

FOB

            Nguồn: Vinanet