Mặt hàng

ĐVT

Giá

Cửa khẩu

Mã giao hàng

Nhân hạt điều WW320

tấn

7,277,81

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Nhân hạt điều WW450

tấn

6,945,39

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Nhân hạt điều WW240 - Đóng gói: 01 x 50LBS/carton. (22.68Kgs/carton)

kg

7,78

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân loại W320

kg

7,50

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Nhân hạt điều WW240

tấn

7,827,61

Cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn)

DAF

Nhân hạt điều SW

tấn

6,600,42

Cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn)

DAF

Nhân hạt điều sơ chế - W320

kg

7,25

Cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng)

DAF

Hạt điều nhân loại W450

kg

6,40

Cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng)

DAF

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : WW320

kg

6,81

ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)

FOB

Nhân hạt điều sơ chế loại WW240

kg

8,35

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân Việt Nam loại W320

kg

7,50

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân loại WW320

kg

7,28

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân Việt Nam loại W320

kg

7,50

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân WW450

kg

6,55

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân W210

kg

8,64

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân W450

kg

6,19

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Nhân hạt điều WW210

kg

8,75

ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)

FOB

Nhân hạt điều WW240

kg

7,72

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : WW320 ( 1 Tin = 11.34 Kgs, 2 Tin in one Carton )

kg

7,01

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : WW320 (1 TIN = 11.25 KGS, 2 TIN IN 1 CARTON)

kg

7,20

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân WW450   25lbs/th

kg

6,83

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

HạT ĐIềU NHÂN WW240

kg

7,83

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

HạT ĐIềU NHÂN WW320

kg

7,32

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

HạT ĐIềU NHÂN LOạI WW240 (HạT ĐIềU THÔ Đã BóC Vỏ)

kg

7,67

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân Việt Nam loại OW240

kg

9,48

ICD Phước Long Thủ Đức

FOB

Nhân hạt điều W320

kg

7,10

ICD Phúc Long (Sài Gòn)

FOB

Nguồn: Vinanet