MÃ HS

MẶT HÀNG

ĐVT

ĐƠN GIÁ (USD)

CỬA KHẨU

Đ/K GIAO

08013200

Hạt điều nhân W320

kg

7,21

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

08013200

Hạt Điều Nhân ( W320)

kg

6,83

Cảng Cái Mép TCIT (VT)               

FOB

20081910

Hạt điều W320 chiên không muối 11.34kg

kg

7,76

Cảng Cát Lái (HCM)                 

FOB

08013200

Nhân hạt điều WW210

kg

8,25

Cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn)       

DAF

08013200

Nhân hạt điều sấy khô loại WW240

kg

8,25

Cửa khẩu Nà Nưa (Lạng Sơn)        

DAF

08013200

Nhân hạt điều W320

kg

7,40

Cửa khẩu Nà Nưa (Lạng Sơn)        

DAF

08013200

Nhân hạt điều W450

kg

7,00

Cửa khẩu Nà Nưa (Lạng Sơn)        

DAF

08013200

Nhân hạt điều SW

kg

6,70

Cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn)       

DAF

08013200

Nhân hạt điều DW

kg

6,35

Cửa khẩu Nà Nưa (Lạng Sơn)        

DAF

08013200

Hạt điều nhân loại W320

kg

7,28

ICD TRANSIMEX SG                  

FOB

08013200

Nhân hạt điều loại WW450

tấn

6,788,41

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

08013200

Hạt điều nhân WW320

kg

7,34

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

08013200

Nhân hạt điều W320 (Hàng đóng đồng nhất: 22.68 Kg/Carton)

kg

7,39

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

08013200

Nhân hạt điều W450 (Hàng đóng đồng nhất: 22.68 Kg/Carton

kg

7,05

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

08013200

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : W320 (1 CTN = 22.68 KGS)

tấn

7,074,94

Cảng VICT                         

FOB

08013200

Nhân hạt điều WW320

kg

6,94

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

08013200

Hạt điều nhân W240 ( Hàng đóng gói đồng nhất : 22.68 kg/ thùng)

tấn

8,092,39

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

08013200

Hạt điều nhân loại WW320

kg

7,28

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

08013200

Hạt điều nhân WW320

pound

3,40

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

08013200

Hạt điều nhân loại WW360

kg

6,86

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

08013200

Hạt điều nhân loại WW450

kg

6,53

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

08013200

Hạt điều nhân loại WW320 (20KGS/CTN)  

kg

7,30

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

08013200

Hạt điều nhân loại WW320

kg

7,16

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

08013200

Hạt điều nhân loại WW240

kg

8,22

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

08013200

Nhân hạt điều WW320

kg

7,16

Cảng Hiệp Phước (HCM)              

FOB

08013200

Hạt điều nhân loại WW450

kg

6,61

Cảng Cái Mép TCIT (VT)               

FOB

Nguồn: Vinanet