Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Hạt điều nhân WW320

pound

3,30

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Hạt điều nhân WW240

pound

3,61

Cảng ICD Phước Long 3              

FOB

Hạt điều nhân WW320

pound

3,35

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Hạt điều nhân WW450

pound

3,17

Cảng ICD Phước Long 3              

FOB

Hạt điều nhân DW360

pound

3,08

Cảng ICD Phước Long 3              

FOB

Hạt điều nhân WW240

kg

8,16

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến (đóng gói 1 bao = 22.68 kgs) loại: W320

kg

8,15

Cảng VICT                         

FOB

Nhân hạt điều WW150

kg

16,00

Cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn)       

DAF

Nhân hạt điều WW210

kg

8,50

Cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn)       

DAF

Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại WW320

kg

8,10

Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)        

DAF

Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại WW450

kg

7,60

Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)        

DAF

Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại DW

kg

7,10

Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)        

DAF

Hạt điều W450 chiên không muối 2góix11.34kg

kg

8,31

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Nhân hạt điều loại WW450

pound

3,20

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Nhân hạt điều đã bóc vỏ, loại WW240

kg

7,65

Cảng Cái Mép TCIT (Vũng Tàu)               

FOB

Nhân hạt điều đã bóc vỏ, loại WW320

kg

7,30

Cảng Cái Mép TCIT (Vũng Tàu)               

FOB

Nhân hạt điều loại w320

kg

7,45

ICD TRANSIMEX SG                  

FOB

Nhân hạt điều loại WW450

kg

7,45

ICD TRANSIMEX SG                  

FOB

Nhân hạt điều W240 - hàng mới 100%

pound

3,75

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Nhân hạt điều sơ chế loại W240

kg

8,25

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Nhân hạt điều sơ chế loại W320

kg

7,91

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Hạt điều W320, Hàng đóng đồng nhất 20 kg/thùng

tấn

7,250,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Nhân hạt điều đã qua chế biến loại WW450

kg

7,05

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Hạt Điều Nhân Việt Nam Loại W240

kg

10,14

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Hạt Điều Nhân Việt Nam Loại W320

kg

9,48

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Hạt Điều Nhân Việt Nam Loại W450

kg

8,49

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : WW210 (1 TIN = 11.25 KGS, 2 TIN IN 1 CARTON)

kg

9,15

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : WW240 (1 TIN = 11.25 KGS, 2 TIN IN 1 CARTON)

kg

8,65

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : WW320 (1 TIN = 11.25 KGS, 2 TIN IN 1 CARTON)

kg

7,85

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Hạt điều nhân WW240 chưa rang,sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100%.

kg

8,05

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Hạt điều nhân loại WW320

kg

7,69

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Hạt điều nhân WW450 chưa rang,sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100%.

kg

7,01

Cảng Cát Lái (HCM)                 

FOB

Hạt điều nhân loại WW240

kg

7,94

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : WW320 ( 1 CTN = 22.68 KGS)

kg

7,28

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Nhân hạt điều W240

kg

7,98

Cảng Cát Lái (HCM)                 

FOB

Hạt điều nhân loại W320

kg

7,72

Cảng ICD Phước Long 3              

FOB

Hạt điều nhân WW450 ( Hạt điều thô đã bóc vỏ chưa rang )

kg

7,14

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Nguồn: Vinanet