Mặt hàng

ĐVT

Giá

Cửa khẩu

Mã giao hàng

Nhân điều sơ chế loại W240

kg

7,90

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Nhân điều sơ chế loại W320

kg

7,34

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại W210

kg

9,50

Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)

DAF

Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại W240

kg

9,20

Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)

DAF

Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại W320

kg

8,20

Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)

DAF

Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại W450

kg

7,60

Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)

DAF

Nhân hạt điều đẫ qua sơ chế loại SW

kg

7,00

Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)

DAF

Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại DW

kg

6,80

Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)

DAF

Nhân điều loại WW240

kg

8,02

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân W240 ( 50 thùng x 22.68kgs) . Hàng mới 100% SXVN

kg

9,55

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân loại WW320

kg

7,05

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân loại WW320

kg

7,43

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân Việt Nam tiệt trung loại PST-W320

kg

7,50

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

nhân hạt điều loại WW240

kg

7,96

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Nhân hạt điều WW320 (hàng xuất được cty chế biến từ NPL mua trong nước)

kg

7,43

ICD Phước Long Thủ Đức

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : WW320 ( 1 Tin = 11.34 Kgs, 2 tin in one carton)

kg

7,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : WW240

kg

8,20

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Nhân hạt điều W320

kg

7,20

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân loại WW320

kg

7,28

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : WW320 ( 1 Tin = 10 Kgs, 2 Tin in one Carton)

kg

7,01

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân Việt Nam loại OW450

kg

7,94

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Hạt điều nhân - WW240 , sản phẩm Việt Nam

kg

7,67

ICD Phước Long Thủ Đức

FOB

Nhân hạt điều loại WW320

kg

7,01

ICD Phúc Long (Sài Gòn)

FOB

Hạt điều nhân loại WW240

kg

8,05

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Nhân hạt điều WW320 - Đóng gói: 01 x 50LBS/carton. (22.68Kgs/carton)

kg

7,01

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Nguồn: Vinanet