Mặt hàng
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Hạt điều nhân loại WW240
kg
$8.29
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW320
kg
$7.72
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều W240 chiên muối 11.34kg/th
kg
$8.86
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến (đóng gói 1 bao = 22.68 kgs) loại : WW320
kg
$6.94
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại W210
kg
$9.30
Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)
DAF
Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại W240
kg
$8.90
Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)
DAF
Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại W320
kg
$8.10
Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)
DAF
Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại W450
kg
$7.40
Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)
DAF
Nhân điều sơ chế SW
kg
$7.05
Cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng)
DAF
Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại DW
kg
$6.70
Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)
DAF
Nhân hạt điều loại WW320 
kg
$7.05
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB
Nhân hạt điều loại WW320
kg
$7.05
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân WW240
pound
$3.63
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Nhân hạt điều sơ chế WW240, hàng mới 100% ( đóng đồng nhất 22.68kg/thùng).
kg
$7.83
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB
Hạt điều nhân Việt Nam WW320
pound
$3.18
ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)
FOB
Nhân hạt điều loại SW320
pound
$3.08
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW320
kg
$7.30
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nhân hạt điều W320
kg
$7.10
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW450
kg
$6.68
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Hạt điều nhân loại WW320
kg
$7.21
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB
Hạt điều nhân loại WW450
kg
$6.88
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB
Hạt điều nhân W240
tấn
$8,024.69
ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)
FOB
Hạt điều nhân W320
tấn
$6,922.40
ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)
FOB
Nhân hạt điều loại WW320 (hạt điều thô đã bóc vỏ, chưa rang)
pound
$3.25
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
NHÂN HạT ĐIềU WW320
kg
$7.01
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nhân điều loại WW320
kg
$7.05
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW240 (22.68KG/CTN)   Hàng đóng đồng nhất
pound
$3.72
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW210
kg
$8.38
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB
Nhân hạt điều W240
kg
$8.20
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nhân hạt điều loại WW320
kg
$7.21
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB