Mặt hàng
Giá(đ/kg)

Hạt tiêu đen

150.000

Hạt điều

21.500
Nguồn/Vinanet/TTGC