Mặt hàng

Giá(đ/kg)

Hạt tiêu đen

165.000

Hạt điều

21.500

Nguồn: Vinanet/TTGC