Mặt hàng

Giá(đ/kg)

Hạt tiêu đen

149.000(-1.000)

Hạt điều

21.500

Nguồn: Vinanet