Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Hạt tiêu đen

170.000

Hạt điều tươi

26.000

Đậu tương (nành)

22.000

Nguồn: vinanet/TTGC