Mặt hàng

Giá(đ/kg)

Hạt tiêu đen

140.000(-30.000)

Hạt điều tươi

25.000(+2.000)

Đậu tương (nành)

22.000(+2.000)

Nguồn/Vinanet/TTGC