Mặt hàng

Giá(đ/kg)

Hạt tiêu đen

140.000

Hạt điều tươi

25.000

Đậu tương (nành)

22.000

Nguồn: Vinanet