Mặt hàng

Giá(đ/kg)

Hạt tiêu đen

170.000

Hạt điều tươi

23.000

Đậu tương (nành)

20.000

Nguồn : Vinanet/TTGC