Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá: VND
Bạc Liêu
Ure Phũ Mý
Bao (50 kg)
485.000 (-15.000)
 
Phân DAP TQ
695.000 (-5.000)
Bình Dương
Phân Ure Phú Mỹ
Kg
10.500 (+100)
 
Phân DAP TQ
14.200 (+700)
 
Thuốc bảo vệ thực vật Basa 480ml Nhật
Chai 100 cc
45.000
Hà Nội
Anion (TQ)
Gói (40 kg)
80.000
 
Gielatin  (TQ)
Gói (25 kg)
4.100
 
Soda Na2CO3 (TQ)
Gói (50 kg)
8.000
 
Sulfate Na2SO4 (TQ)
Gói (50 kg)
3.500